Druhé PZ

15/09/2012 15:00

Jelikož někteří nevěří klubovým zkouškám, rozhodly jsme se dokázat, že jsme schopné PZ udělat i jinde.

Vydaly jsme se tedy na Kladno. Rozhodčí byli přísní, podmínky drsné a únava se také projevila.

Přesto i zde jsme s velkým úsilím vybojovaly PZ v I.ceně, což nás opravdu potěšilo.