Lovecky upotřebitelná

08/09/2012 14:35

Dnes jsme úspěšně dokončily naše vůbec první zkoušky.

Jednalo se o Podzimní zkoušky pořádané Klubem chovatelů Výmarských ohařů a účast na nich byla opravdu hojná.

Vylosovaly jsme si šťastné číslo 13, na řadu jsme chodily jako druhé.

Zkoušky jsme dokončily s dvěma 3 a tím Angie získala svůj první průkaz "lovecké upotřebitelnosti".

Hurá ... dokázaly jsme to.