... a co pak bylo, když se šedivé štěstí zrodilo ...

22.03.2011 19:45

... jaro uvítal první den, ale až ten po něm byl něčím okouzlen ...

... šedivá klubka na svět přicházela a jako čtvté se Hot Pink Lady narodila ...

... po ní ještě další čtyři další bratři, sestry, všichni živí ...

... radost velkou přinesla, ta zpráva se k novým páníčkům donesla ...