RS

03.05.2015 16:15

Nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla 2015 

Za foto děkujeme Janě Vančové

Minulý rok jsem měla tu čest se Nominační soutěže zůčastnit s Angie (mojí první fenou -loveckým pesem, která mne všemu naučila a díky níž se nyní aktivně věnuji kynologii). Můj zdravotní stav, nezkušenost a její roztěkanost před háráním vedly k našemu neúspěchu, ale měly jsme možnost Nominace dojít.

Letos se Freunka (moje druhá fena, která má za sebou pouze jednu sezónu, VZ udělala v 16 měsících s 481 body - tedy velmi mladá nezkušená jednou odháraná fena) dostala na seznam náhradníků. 

S účastí jsme nepočítaly a kdo sleduje naší CHS ví, že se od půlky března věnujeme 6 stříbrňáčkům, kteří za chvíli budou odcházet ke svým novým majitelům. Na velikonoční pondělí jsem obdržela telefonát od odstupujícího pana Procházky, že Fréa Vives Bohemia letos nakonec startovat na Nominacích bude. Práce okolo štěňat byla v tu chvíli čím dál tím náročnější a na přípravu nezbyl čas. 

Vše jsem nechala plně na Freunce a za její snahu a to, co na Nominacích předvedla, před ní smekám svůj kloubouk, neb své vlohy prokázala na plné čáře... neuspěly jsme na nevychozenosti, nezkušenosti a poslušnosti.

Nominace probíhaly od pátku 1.5.2015, kdy nastoupilo 12 psů a jen 7 jich došlo v ceně. Měli to být ti nejlepší s nevíce body. Loni byl každý povinnován vést svého svěřence na barvě tak jako na VZ, na kterých nabodoval, letos toto pravidlo zmizelo a většina hlásičů, hlasitých oznamovačů a oznamovačů šla jako vodič. 3  z nich vypadli na společném honu, jeden s O z nosu a jeden na ochotě na hluboké. V sobotu startovalo psů 12, jeden skončil na klidech na stanovišti, jeden na barvě a jeden na společném honu. V neděli nastoupilo pouze 11 psů z toho dokončili pouze dva. 5 skončilo na společném honu, 1 na barvě, 1 na šoulačce, 1 klid na pernaté a 1 na vystavení.

Fréa Vives Bohemia, MOK, číslo losu 7

  • Klidy na stanovišti - 3 - "uvázaná, klidná" - moje volba neb jsme neměly natrénováno
  • Ochota na hluboké vodě - 4 - "ochotně nastupuje do vody, plave daleko na hladinu, kde ji systematicky prohledává, ochotně reaguje na pokyny vůdce, je dobře ovladatelná ... známku 5 nemáme, takže dáváme za 4" - opět předvedla, že v ní koluje otcova krev
  • Nahánění v rákosí - 3 - "ochotně jde do rákosí, které systematicky prohledává, ale ne s takovou razancí a dostatečně hluboko" - nutno říct, že malý zrzoun není hloupý a tam kde hledal pes jiný ví, že zvěř nenajde a prostor, který nám byl přidělen byl řídký a tudíž rychle prohledán, tudíž poslední minuty hledání se držela v rákosí, protože tam byla vrácena, ale jasně mi dávala najevo, že tam není co hledat
  • Šoulačka - 4 - za vůdcem - "tak jak vůdkyně nahlásila, fena následovala vůdkyni nejprve se zdálo, že v úzkém kontaktu, ale pak bylo vidět, že konkt mezi nimi není, na odložení i přivolání fena reagovala. Po výstřelu zvedla hlavu, ale zůstala na místě, chvilkami se ošívala, jak jí kousali  mravenci ale na místě zůstala do příchodu vůdkyně."
  • Barva - 3 - vodič - "fena jde v tahu na plně rozvinutém řemeni mírně pod barvou, vůdkyně fenu stahuje a pobízí ji chybným směrem, jednou vráceny na barvu. Je vidět, že vůdkyně fenu zná, fenu zastavuje a uklidňuje, když je zapotřebí.  Je to fena mladá, čemuž přisuzujeme "neučesanost" barvy, ale svůj úkol plní a kus dohledává." - na to, že jsem s Freou barvu netrénovala a celkově i s loňským rokem má nachozeno asi jen 12 barev, mě opravdu mile překvapila, v podstatě jsem jí to zkazila já.
  • Společný hon - 0 - Poslušnost - 0 - Klidy před pernatou - 0 - zde neuvedu verdikt rozhodčích neb ho celý nedokáži zopakovat, jen popíši jak vše probíhalo z mého pohledu. V naší skupině byly 3 psi (NKO, IS, MOK). Rozhodčí určili směr, kterým bude SH probíhat. Po pár krocích se vítr obrátil a silný vítr přišel zleva, Fréa navětřila zvěř a se svojí náruživostí postoupila za zvěří (vzdálenost cca 300 metrů), kde kohouta vypracovávala a vystavovala. Nemohla jsem přerušit SH. Moje chyba, že jsem se nechala rozhodčím zastavit a fenu nestáhla včas. IS si po chvíli všiml, že MOK vystavuje a přidal se. NKO po chvíli zjistil, že ostatní psi vystavují a šel tedy zkontrolovat situaci, zvěř ale vyšlápl a vydal se za ní, strhnul oba dva psy, kteří byli z vlivu vůdců a zvěř začali lovit. Snaha odvolat psy na tuto vzdálenost po větru , kdy psi ani nemuseli pískání slyšet, byla poměrně zbytečná. Po určité době se daří psy odvolat a pokračuje se ve SH. Fréa se trochu uklidňuje, ale její chuť vyhledat zvěř je očividná. Po chvíli vystavuje, postupuje a vystavuje dalšího kohouta, kterého kliduje do mého příchodu i přes to, že jí přes hlavu přelétá další kohout, za kterým se rozbíhá IS. Kohouta jsem vyšlápla, Fréa naznačila 3 kroky postupu neb kohout letěl nízko, ale na tiché písknutí kliduje a následně pokračuje v hledání. Bohužel po chvíli hledání se opět nechává strhnout vedlejšími psy.... SH byl ukončen a všichni jsme skončili se stejnými známkami s výjmkou malých známek, které si Fréa vysloužila za vystavování a postupování. Proti zadaným n známkám nemám žádné námitky a jí nemám, co vytýkat. Nejednalo se o výslovnou neposlušnost, prokázala perfektní nos a klidy, jen prostě ještě nemá v hlavě srovnáno, co může a nesmí.

Když jsem poprvé slyšela o Nominační soutěži, bylo mi řečeno, že se jedná o prověření vloh psa. S tímto tvrzením nemohu souhlasit ze dvou důvodů. Prvním je doba (jaro), kdy se Nominace konají a je velmi náročné psa na ně připravit a druhým jsou disciplíny, které rozhodně nejsou o vlohách, ale jen poslušnosti a tréninku – klidy na stanovišti, společný hon, šoulačku s barvou jsou výjmka, neb neodmyslitelně patří k lesu. Klidy jsou pouze o poslušnosti, zde se o vlohách nedá mluvit v žádném případě a společný hon je o vychozenosti, zkušenosti psa ruku v ruce s poslušností. Letošní Nominace jasně toto prokázaly, neb na společném honu vypadlo 9 psů. Možná, že by stálo za zamyšlení, přesunout Nominace na konec července či zrušit disciplíny, které nejsou prokazatelně o vlohách psa.

Freunce děkuji, s jejím výkonem jsem spokojena. Nepřipravovala jsem ji a ona prokázala, že si z prvního pole něco pamatuje. Ukázala mi, na co se tento rok zaměřit. Věřím jí a doufám v naši spolupráci, kdy bude mít možnost prokázat své schopnosti na. jiných zkouškách.