RS

11.10.2015 16:25

Všestranné zkoušky ohařů

 OMS Teplice

 10.-11.10.2015

Vítěz zkoušek - Nejlepší barva - I.cena, 493/500

Byl to nádherný víkend s přáteli. Sluníčko svítilo, podzimní barvy byly všude kolem.

Chtěly jsme s Freunkou dotáhnout pouze jedinou věc - odejít zkoušky jako OZNNAMOVAČ neb se nám to na LZ nepovedlo. V sobotu se mi toto přání splnilo a na závěr dne, poslední barva, jediný oznamovač, Ňůně neudělalo chybu. Byla pochválena rozhodčími i koronou. Pro mne to největší zadostiučinění. Les dokončila v samých čtyřkách. Po lese jsme poseděli v příjemné společnosti a jsem ráda, že máme nové přátele, se kterými se můžeme zasmát a máme společné zájmy a názory.

Druhý den jsme začaly na vodě. Na teploměru 0, na trávě jinovatka, každopádně to mému vodaři chuť do práce nevzalo a opět přišla pochvala od rozhodčích, že to byla zatím nejhezčí práce na hluboké vodě, kterou za víkend viděli. Já tu čubu prostě miluji. Voda tedy opět v plných.

Na závěr přišlo velké pole. Přes pár úskalí na společném honu i zde Freuš ukázala, že "U" jí patří právem. Pouze 3 na srstnaté, kterou neměla. 

Dovolím si poděkovat Jardovi Pechovi, kterého jsem přemluvila, aby nás na těchto zkouškách doprovázel jako střelec. Jsem moc ráda, že tam s námi byl, i jeho je to zásluha.

Ráda bych dodala, že rozhodčí byli přísní a spravedliví, občas schovívaví. Kdo byl ví, že vlečky byly zdupané od rochajícího daňka, na barvách se procházela zvěř a houbaři. Poctivé zkoušky s poctivými výsledky. Ještě jednou jim všem děkuji, že nás spravedlivě posuzovali. 

 

Freunko, děkuji. Jsi prostě nejlepší pracant, kterého asi kdy budu mít. Jsi prostě úžasná a ať si říká, kdo chce co chce, pro mně jsi NEJ!!!!!!!

 

Pro mne však na těchto zkouškách Vítězem zůstává pan Hendl s Nerem, který kvůli nezapsané chovnosti skončil na 2.místě se stejnými známkami jako Fréa a oceněním Nejlepší pole

Dalšími vítězi pro mne jsou pan Hauf, 4.místo Nejlepší les a paní Hrabáková. To oni by spolu se Zuzkou a Viktorem s Angie měli stát s námi na tom pomyslném nejvyšším místě.

 I jejich práce a trpělivost jsou za našimi úspěchy - bez nich bychom nebyly nic.

Asi se opakuji, ale Angie děkuji, protože bez tebe bych si nenašla Zuzku a Viktora, kteří mě naučili základům kynologie a jsou mými přáteli. Pomohli mi s Angie až k VZ a svěřili mi Freunku. 
Angie, děkuji, protože jsi mě dovedla až do Štěpánova, mezi lidi, kteří kynologii milují a kteří mě vzali mezi sebe, kterým se od začátku Freunka líbila, děkuji za všechno 
Olince Hrabáková, Pepíkovi Haufovi a panu Hendlovi. 

Děkuji, že se stále od nich všech mohu učit a dělí se mnou o zkušenosti, pomáhají mi s výcvikem ať tak či onak. Jsem jejich velkým dlužníkem a jediný způsob jak jim toto všechno mohu vracet je naše práce zúročená na zkouškách.

P.S. Adélko, i ty tobě patří náš dík, za důvěru a podporu a že jsi s námi do toho šla. Je nám to líto, že to nevyšlo, ale slib platí, budeme trénovat a ten palec nahoru si spolu zvedneme.