Proč vybrat čistokrevné štěně s PP

Čím dál tím více se běžný spotřebitel může setkat s různými inzeráty nabízejícími štěňata. Je velmi důležité rozlišit jejich obsah, abychom si svého nového budoucího člena rodiny/smečky vybrali správně. Objevují se různé typy inzerátů:
1) nabídka čistokrevných štěňat s PP
2) nabídka čistokrevných štěňat bez PP po PP rodičích
3) nabídka štěňat bez PP
V čem se tyto inzeráty liší a proč vybrat dražší alternativu, když druhé dvě mi nabízí to samé pouze bez nějakého papíru za velmi rozdílnou nižší cenu?
 
Co je to vlastně Průkaz původu? K čemu je nám dobrý a co nám vlastně říká?
 
Průkaz původu = je dokladem o původu psa/feny. Obsahuje údaje o daném jedinci. 

O jaké plemeno se jedná = Jedinci stejného druhu, kteří své znaky a vlastnosti předávají na potomstvo. Každé plemeno patří do některého ze zastřešujících chovatelských klubů.

Jméno psa = Jméno psa podléhá při jeho přidělení jistým pravidlům. Jména celého jednoho vrhu štěňat musí začínat stejným písmenem a v rámci jedné chovatelské stanice sledují abecedu (tzn., že jména štěňat z prvního vrhu v rámci dané chovatelské stanice začínají písmenem A, v druhém vrhu B atd.). Vynechávat je možné problematická písmena jako je Y a vynechávají se i písmena s diakritikou, např. Ř. Oslovovat svého psa můžete jinak, než má uvedeno v průkazu původu.

Jméno chovatelské stanice = Každý majitel feny, který chce odchovat štěňata s průkazem původu, musí zažádat o tzv. chráněný název chovatelské stanice. Chovatelská stanice je tedy názvem určitého chovu, který by se dal přirovnat k lidskému příjmení. V případě chovatelských stanic platí celá řada pravidel. Např. musí být chovatelská stanice oficiálně registrována a chráněna jak v rámci České republiky, tak v rámci FCI.

Datum vrhu = Jedná se o datum narození psa; odpovídá odborné terminologii, která neříká, že se pes narodil, ale že byl vržen.

Pohlaví psa = V průkazu psa je uvedeno, zda se jedná o psa nebo fenu.

Barva srsti = V průkazu původu psa je uvedena barva srsti psa.

Druh srsti = V průkazu původu psa je uveden druh srsti psa, dáno plemenem (například hrubá, hladká, krátká ...).

Číslo zápisu = Je to číslo, které by mělo jednoznačně identifikovat jedince. Dalo by se přirovnat k lidskému rodnému číslu. Číslo zápisu je pro každého psa jedinečné a v podstatě říká, o kolikátého jedince daného plemene, zapsaného do naší plemenné knihy, se jedná. Číslo zápisu přidělované v České republice obsahuje zkratku plemenné knihy (u loveckých plemen Člp, u ostatních ČMKU), zkratku označující plemeno a číslo, které někdy bývá lomeno. Číslo za lomítkem většinou udává rok, kdy byl daný jedinec zařazen do chovu (tj. uchovněn na základě splnění kritérií určených pro dané plemeno psů).

Tetovací číslo popřípadě značení mikročipem = Tetování, popřípadě mikročip, umožňuje jednoduchou identifikaci psů na zkouškách nebo při ztrátě, kdy je možné podle čísla dohledat chovatele nebo majitele psa.

Chovatel = V průkazu původu je uvedeno jméno a adresa chovatele, tedy jméno majitele chovatelské stanice, kde se štěně narodilo.

Majitel = V průkazu původu je uvedeno jméno majitele, tedy jméno vlastníka psa.

Rodokmen = Přehled předků psa. České průkazy původu obsahují tak zvané čtyř generační rodokmeny - obsahují přehled čtyř generací předků psa. Jsou zde tedy uvedena jména rodičů psa a prarodičů do čtyř generací, případně jejich ocenění z výstav a zkoušek.

Údaje o zdraví = Pokud toto ustanovil zastřešující klub plemene nebo na přání majitele. Mohou to být DKK (dysplazie kyčelního kloubu), DLK (dysplazie loketního kloubu), vyšetření zraku a další. Tyto údaje mohou být také uvedeny u předků psa.

Další rubriky = Slouží pro zaznamenávání výsledků výstav, zkoušek, bonitací a také je zde prostor pro veterinární, eventuálně další chovatelské záznamy. Výsledky výstav, zkoušek, bonitací atd. se podle typu průkazu původu zaznamenávají buď přímo do něj nebo do tak zvané přílohy či pracovní knížky.

Příloha průkazu původu = Pokud jsou rubriky určené pro výsledky výstav a zkoušek plné, může majitel psa požádat plemennou knihu o vystavení přílohy průkazu původu. V příloze jsou uvedeny základní informace (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu, datum vrhu, identifikační označení psa a jméno majitele psa). Je vydáváná na požádání.

Údaje čerpány https://www.loveckypes.cz/Vse-o-psech/Dokumenty/Prukaz-puvodu.aspx

 
Zápisní řád ČMKU říká, že "Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem." 
 
Zvolíte-li štěňátko bez PP, nikdo Vám nezaručí, co ze štěňátka vyroste, kdo jsou jeho opravdoví rodiče a přijdete i o možnost zařadit jedince do chovu nebo se věnovat myslivecké kynologii. Co víc, nemáte jakoukoliv záruku zdravotního stavu odebíraného štěňátka. Mnohokrát se ukáže, že štěňátka bez PP nejsou řádně odčervená či oočkovavná, od matky byla odstavena dříve než je zdrávo či byla krmena nevhodným krmivem, apod. A tak se často stává, že náklady za veterináře zvednou cenu Vašeho nepapírového štěňátka, které vlastně stálo více než to s PP, za něž jste něchtěli utrácet tolik peněz.
 
"Slušný" chovatel s registrovanou Chovatelskou stanicí, má  zájem podílet se na chovatelské činnosti toho či onoho loveckého plemene. Dozajista bude mít všechny doklady o krytí a o chovnosti obou jedinců k dispozici a k nahlédnutí. Zajistí, aby vrh byl řádně zaregistrován do plemenné knihy, aby všechna štěňata byla řádně odčervena a očkována, plného zdraví. Ke každému odchovánkovi vystaví kupní smlouvu, obsahující všechny důležité údaje, podmínky odběru, podmínky odstoupení, atd. Zjistí-li, že některé ze štěňat trpí nějakou vadou (např. bílý znak, překračující rozměry povolené standarderm FCI), konzultuje ji s veterinářem či poradcem chovu, nebude ji před Vámi skrývat a u takovéhoto štěněte nabídne slevu, pokud se k odběru rozhodnete. Jedinec možná nebude moci být zařazen do chovu, ale stále se může stát například lovecky upotřebitelným. "Slušný" chovatel Vám ve smlouvě zajišťuje i celoživotní servis pro odchovánka formou rad a jiných služeb dle možností chovatele.
 
Smlouvou, kterou Vám chovatel poskytuje, se Vám zaručuje za zdraví rodičů štěněte a zdravotní stav štěněte při odběru, což splňuje všechny předpoklady k jeho zdravému růstu. Závěrem mi dovolte říct, že ani chovatel není mocnější než příroda a i když jsou oba rodiče prokazatelně zdraví, jejich předci byli zdraví, štěňátko je zdravé při odběru, může se stát, že například Vašemu pejskovi či fence nevyroste zoubek. U loveckých psů je to vada vylučující z chovu, ale je to vada, kterou chovatel nemůže ovlivnit. Ovlivnit lze například výsledek RTG kyčelních kloubů a to správným dodržováním rad od chovatele, tj. ubránit se prvního půl roku přetěžování štěněte lezením do schodů, skákáním přes překážky či vyvarovat se dlouhých pochodů atd. Většina chovatelů také zařazuje do své smlouvy požadavek, že v případě, kdy při nepředvídatelných okolnostech si nebudete moci odchovánka nechat, v první řadě nabídnete psa/fenu k odkupu přímo chovateli a po té teprve třetí osobě. Každý chovatel má zájem, aby o jeho odchovánky bylo co nejlépe postaráno a možná Vám problém pomůže dočasně vyřešit či pomůže najít opravdu vhodného nového majitele, pokud situace neumožňuje jinou variantu.