Přiznávání titulů ČMKU

Přiznání titulu Český šampion práce:

* originál PP nebo jeho kopii

* originál výstavní přílohy

* originál kartiček dokladující získání čekatelství CACT

* od dvou rozhodčích

* 3x CACT (získaných ve dvou kalendářních letech)

* použijete-li Res.CACT, nutno doložit kopii karty CACT psa ze soutěže, na které se umístil před Vaším psem a který je již Českým šampionem práce

* zdarma

 

Přiznání titulu Mezinárodní šampion práce:

 * originál PP nebo jeho kopii

* 2x originál kartiček CACIT ze dvou různých států

* kopie posudku z mezinárodní výstavy, na které pes dostal nejméně známku "velmi dobrý"

* zdarma

 

Přiznání titulu Český junior šampion:

* originál PP nebo jeho kopii

* originál výstavní přílohy

* originál kartiček dokladující získání čekatelství CAJC

* od dvou rozhodčích

*  3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)

* použitý CAC nemůže být podkladem pro použití získání titulu Český šampion

 

 

Přiznání titulu Český  šampion:

* originál PP nebo jeho kopii

* originál výstavní přílohy

* originál kartiček dokladující získání čekatelství CAC

* od dvou rozhodčích

* nejméně ve dvou výstavních sezónách

* u plemen podřížených zkouškám 2x CAC (nejméně 1x CAC z mezinárodní výstavy) + kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

* u plemen nepodřízených zkouškám 4x CAC (nejméně 2x CAC z mezinárodní výstavy)

* použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampion - ocenění Res.CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který/á na výstavě získal/a titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res.CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal titul před ním CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa/feny.

 

Přiznání titulu Český veterán šampion:

* originál PP nebo jeho kopii

* originál výstavní přílohy

* originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na mezinárodní výstavě

* od dvou rozhodčích

* pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

 

Přiznání titulu Mezinárodní šampion, Mezinárodní výstavní šampion:

* originál PP nebo jeho kopii

* kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán

* CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

* u plemen podřížených zkouškám 2x CACIB od dvou  rozhodčích ze dvou států + certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu (u loveckých plemen musí pes/fena úspěšně absolvovanou soutěž, na které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce)

* u plemen nepodřízených zkouškám 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

* k přiznání MVŠ pes pracovního plemene musí obdržet 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

* místo chybějící kartičky CACIB lze použít kopii posudku 6 měs. po výstavě, ze které kartička CACIB chybí

 

Přiznání titulu Český grand šampion:

* originál PP nebo jeho kopii

* originál výstavní přílohy

* originál kartiček dokladující získání čekatelství CAC

* od dvou rozhodčích

* 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x z mezinárodní výstavy)

* minimálně kopie posudků prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

* pes/fena musí mít v době získaného prvního těchto CACů již přiznaný titul Český šampion

* Res.CAC není možno použít místo CAC

 

Výstavní tituly a čekatelství.doc (48128)