ČMMJ - Aktuální sezanm rozhodčích a čekatelů pro výkon loveckých psů - odkaz

 

Národní rozhodčí a čekatelé, Mezinárodní rozhodčí

Poslední aktualizace seznamu Rozhodčích a čekatelů provedena dne 7. 6. 2017 viz. příloha v exc (Rozhodčí a čekatelé na web).


Aktualizace seznamu Mezinárodních rozhodčích bude prováděna pouze 2x ročně, a to na základě podaných žádostí o zařazení do tohoto seznamu dle Závazné metodiky pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Aktualizace proběhne vždy k 31.5. a 30.11. kalendářního roku. Žádosti o zařazení do Seznamu mezinárodních rozhodčích zaslané po těchto datech budou akceptovány až s další aktualizací seznamu v následujícím pololetí. Seznam bude uveřejněn i na webu ČMKU. Více viz. příloha v pdf (Mezinárodní rozhodčí).

Autor: J.A.