XAVEROV

Skupina Xaverov vznikla na Loveckém výcvikovém táboře ve Žluticích 2012. Jejím vedoucím byl a zůstává Viktor Veselý. Všichni, kdo ve skupině cvičíme, vděčíme za základy Zuzce Veselé a vážíme si jí o to víc, že výcviku se věnuje i s Eliškou a očekávaným dalším potomkem. Cvičení s ní má pro nás stejnou váhu jako cvičení s Viktorem, ona se vlastně podílela největším dílem na vzniku Xaverova. Vážíme si, že Viktor se nám věnuje, když má čas i přes rok. Uvědomujeme si jak je to pro oba náročné připravovat svoje vlastní psy ke zkouškám a věnovat se nespočtně plynoucímu davu, který má zájem o lovecký výcvik. Obou si vážíme, pro jejich výdrž a předávání svých zkušeností, podpory a pomoci za každé situace, pro jejich lásku ke psům a trpělivost s jejich páníčky. Naše skupina nesedne zrovna každému a ne každý pochopí její humor. Každý ze členů Xaverova má svůj příběh a má své opodstatnění v členství Xaverova, ale vyprávění těchto příběhů ponechám raději jejich členům (v Odkazy najdete webové stránky Agarda od Slámy  , Berit ze Štítarského lesa a Berrys Star Moravia, Yankee  pod Benny Vives Bohemia, Luky pod Archer a Breath Heart pod Diam Weim, jen Uro z Knollovy školy zatím nemá presentaci, tak alespoň zde u mně).

 

Původní skupina Xaverov byla ve složení:

Do skupiny ale počítáme další členy, kteří se přiřadili a pojali jsme je za vlastní buď už na táboře a nebo těsně po něm. Zde jsou výsledky naší společné píle:

 

Scházíme se, pomáháme si, podporujeme se a hodláme v tom pokračovat i do budoucnosti.