Podmínky chovnosti

Podmínky chovnosti KCHNKO Praha (platí pro jedince zařazované do chovu od 1.1.2012):

Pes

Ocenění na výstavě - výborný nebo velmi dobrý.

Chrup úplný, skus nůžkový.

Výška 62 – 66 cm, +/- 2 cm

Varianta číslo 1:

1/ ZV - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro ZV do 24 měsíců.

2/  VZ nebo soutěže (memoriály) - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro VZ, eventuelně podle zkušebního řádu pro MRK a MKP.

Varianta číslo 2:

1/ ZV - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro ZV do 24 měsíců.

2/ Národní nebo mezinárodní Field Trial, pořádaný jedním ze tří klubů zabývajících se chovem NKO v ČR, případně světovým klubem NKO nebo komisí FCI pro kontinentální ohaře s výsledným hodnocením výborně (Exc) nebo velmi dobře (TB).

3/ Zkouška podle mezinárodního zkušebního řádu FCI pro polní a vodní práci.

Fena

Ocenění na výstavě – výborná, velmi dobrá nebo dobrá.

Chrup úplný, skus nůžkový.

Výška 58 – 63 cm, +/- 2 cm

 

Varianta číslo 1:

1/ ZV - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro ZV do 24 měsíců.

2/ PZ - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro PZ, nebo VZ - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro VZ.

Varianta číslo 2:

1/ ZV - I. nebo II. cena, absolvované na území ČR, podle zkušebního řádu pro ZV do 24 měsíců.

2/ Zkouška, kde je více jak jednou v průběhu zkoušek zkoušeno přinášení, tzn. PZ nebo SZVP nebo zkouška podle mezinárodního zkušebního řádu FCI pro polní a vodní práci.

3/ Národní nebo mezinárodní Field Trial, pořádaný jedním ze tří klubů zabývajících se chovem NKO v ČR, případně světovým klubem NKO nebo komisí FCI pro kontinentální ohaře s výsledným hodnocením výborně (Exc) nebo velmi dobře (TB).

Výjimka: Pokud pes nebo fena nesloží  ZV do 24 měsíců, rozhodne na žádost majitele o případné výjimce chovatelský klub.