Historie

Maďarský ohař je uznávaný jako národní lovecký pes v Maďarsku a lidově byl nazýván „viszla“. O vzniku plemene samotného existují dvě teorie.

Prní teorie naznačuje prvopočátky již v 9. století. Tvrdí, že ohař tohoto typu přišel před více jak 900 lety spolu s nomádskými kmeny. Jeho původ je viděn ve východních honičích přivezených do Karpatské kotliny kočovníky, kde byl skřížen s místními loveckými psy. Tato teorie se dokládá napsanými popisky obsahující jejich grafické ilustrace, jež byly objeveny a jejich stáří je odhadnuto na 14. století.

Druhá teorie se naopak přiklání k faktu o původu ze žlutých tureckých psů. To by ovšem mohlo vysvětlovat to, že v 16. a 17. století byla kultura silně ovlivňována Turky a tak nemůžeme vyloučit to, že došlo ke skřížení. Naznačuje to i charakteristická žlutočervená barva, která je pro psy z přední Asie typická.

Ať tak či onak, v další fázi vývoje byli psi kříženi s výmarským ohařem a transylvánskými pointery. Bylo za potřebí rychlého všestranného psa, který umí najít pernatou zvěř a vypíchnout ji. To souviselo se zálibou v sokolnictví, kterou tyto hunské národy znali již dávno před svým příchodem do Evropy. Přávě tyto krátkosrsté ohaře, kteří se využívali v souladu se sokolnictví můžeme považovat za předchůdce maďarského ohaře. Právě obrovská zálibá maďarské šlechty v lovech a sokolnictvím přinesla vyšlechtění vizsly. Maďarská aristokracie si tohoto plemene vysoce cenila a pečlivě dbala na zachování jeho čistoty. Ze záznamů z 18. a 19. století však vyplývá, že docházelo ke křížení s některými dalšími plemeny, aby se zvýraznily a podpořily specifické vlastnosti. Kolem roku 1825 byly vižly v Maďarsku ceněny a prohlášeny "oficiálním maďarským vystavovacím psem".

Čistokrevný chov maďarké vizsly započal někdy kolem roku 1917. Hlavní důraz byl kladen na barvu a na lovecké schopnosti psa. Ve 30. letech vznikla hrubosrstá varieta a to pravděpodobně přikřížením Německého drátosrstého ohaře. Dnes známe tedy dvě varianty vizsly.

V květnu 1920 byla založena Maďarská společnost chovatelů maďarského ohaře.

V roce 1936 Maďarský krátkosrstý ohař uznán FCI jako samostatné plemeno. 

V současnosti je dnes Maďarský krátkosrstý ohař rozšířen ve východní i západní Evropě a v USA. Jeho drsnosrstá varianta není tak často k vidění.

Jiné používané názvy pro Maďarského ohaře krátkosrstého (MOK) - Hungarian Short-haired Pointing Dog, Rövidszörü Magyar Vizsla