Podmínky chovnosti

Přesné informace najdete na klubových stránkách "Podmínky chovnosti"
 
PLEMENO MOK
POHLAVÍ PES FENA
1. VDCH povinný povinný
2. EXTERIÉR VD VD
3. VÝKON PZ II.cena - nos 4
+ ZV II.cena
+ SZVP II.cena
PZ II.cena - nos 4
+ ZV II.cena
nebo nebo
PZ II.cena - nos 4
ZV II.cena
+ LZ II.cena
PZ II.cena - nos 4
+ SZVP II.cena
nebo nebo
MJM II.cena - nos 4 MJM II.cena - nos 4
nebo nebo
MJS II.cena - nos 4 MJS II.cena - nos 4
nebo nebo
VZ II.cena - nos 4 VZ II.cena - nos 4
nebo nebo
ZV II.cena - nos 4
+ 2x NFT nebo MFT
(jarní, letní nebo podzimní;
nikoliv však v kategorii Derby)

- hodnocení nejméně:
1x výborně (excelent)
a 1x velmi dobře (trés bon)
+ zkouška nebo soutěž, kde je 
více jak jednou
v průběhu zkoušek
hodnoceno přinášení
(PZ, ZVP apod.)
ZV II.cena - nos 4
+ 2x NFT nebo MFT
(jarní, letní nebo podzimní; 
nikoliv však v kategorii Derby)

- hodnocení nejméně:
1x výborně (excelent)
a 1x velmi dobře (trés bon)
+ zkouška nebo soutěž, kde je
více jak jednou 
v průběhu zkoušek
hodnoceno přinášení 
(PZ, ZVP apod.)
4. ZDRAVÍ Plnochrupost Plnochrupost
DKK nejvýše 2/2 (C) DKK nejvýše 2/2 (C)

 

1. VÝBĚREM DO CHOVU - Každý pes musí projít VÝBĚREM DO CHOVU s hodnocením "kandidát chovu". Pravidla pro pořádání VDCH včetně aktuálních termínů pro daný rok naleznete na zde.

  

2. EXTERIÉR - Na výstavě v ČR, která je použita jako doklad k uchovnění psa/feny, musí být jedinec předveden minimálně ve věku 12 měsíců.

  

3. VÝKON - jedná se o minimální podmínky. Pes/fena může pochopitelně dané zkoušky absolvovat i ve vyšší ceně.

 

4. ZDRAVÍ - RTG DKK u plemene MOK & STA:

 

  • Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů si můžete nechat  zhotovit na kterémkoliv akreditovaném pracovišti.
  • Vyhodnocen ovšem musí být u klubového vyhodnocovatele - MVDr.Marek Pepřík, Nádražní okruh 35, 746 01 Opava, Tel: 553 622 314
  • Vyhodnocovateli zasílá RTG veterinář, který snímek zhotovil, nikoliv majitel psa/feny!
  • Vyhodnocovatel zašle vyhodnocení majiteli na dobírku. Cena za vyhodnocení je 450 Kč + poštovné.

POZNÁMKA: Pes/fena musí být v době absolvování RTG DKK starší 12 měsíců.

Byl standardizován popis kyčelních kloubů dle FCI vyjádřen písmeny, více se dočtete ve Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů.

 

Konference KCHHMO, Domašov u Brna - dne 18.3.2016: Chovatelům a majitelům MO je doporučeno genetické testování dlouhosrstosti (z krevního vzorku), zároveň je doporučeno provádět i všechna další genetická testování u všech klubových plemen. POZNÁMKA: Nejedná se o podmínku chovnosti.

 

 

 
 
1. VÝBĚREM DO CHOVU - Každý pes musí projít VÝBĚREM DO CHOVU s hodnocením "kandidát chovu". Pravidla pro pořádání VDCH včetně aktuálních termínů pro daný rok naleznete na zde.
 
 
2. EXTERIÉR - Na výstavě (Klubové/Mezinárodní/Národní), která je použita jako doklad k uchovnění psa/feny, musí být jedinec předveden minimálně ve věku 12 měsíců.
 
 
3. VÝKON - jedná se o minimální podmínky. Pes/fena může pochopitelně dané zkoušky absolvovat i ve vyšší ceně.
 
 
4. ZDRAVÍ - RTG DKK u plemene MOK & STA:
 
Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů si můžete nechat  zhotovit na kterémkoliv akreditovaném pracovišti.
Vyhodnocen ovšem musí být u klubového vyhodnocovatele - MVDr.Marek Pepřík, Nádražní okruh 35, 746 01 Opava, Tel: 553 622 314
Vyhodnocovateli zasílá RTG veterinář, který snímek zhotovil, nikoliv majitel psa/feny!
Vyhodnocovatel zašle vyhodnocení majiteli na dobírku. Cena za vyhodnocení je 450 Kč + poštovné.
POZNÁMKA: Pes/fena musí být v době absolvování RTG DKK starší 12 měsíců.
 
* Zápísní řád KCHHMO z.s., schválený v Domašově u Brna dne 29.3.2014: Čl.IV. bod 2) Všichni jedinci vybraní do chovu musí být plnochrupí (ověřuje se na výběru do chovu). Výjimkou je plemeno Pudlpointr, kde v souladu se zemí původu může psu chybět 2x P1. V takovém případě musí ovšem být partner použitý v chovu plnochrupý.
 
** Zápísní řád KCHHMO z.s., schválený v Domašově u Brna dne 29.3.2014: Čl.IV. bod 2) Frízský ohař - V případě, že má jedinec použitý v chovu stupeň DKK 2 (C) nebo 3 (D), musí mít partner DKK 0 (A) nebo 1 (B)
 
Konference KCHHMO, Domašov u Brna - dne 18.3.2016: Chovatelům a majitelům MO je doporučeno genetické testování dlouhosrstosti (z krevního vzorku), zároveň je doporučeno provádět i všechna další genetická testování u všech klubových plemen. POZNÁMKA: Nejedná se o podmínku chovnosti