Historie v ČR

Historie KCHVO v ČR

Již v polovině 17. století chovali Auersperkové na svých panstvích ve Vlašimi, Nasavrkách a Žlebech psy podobné výmarskému ohaři.

Nejčastěji citovaná teorie o vzniku plemene je spojena s osobou sasko-výmarského velkovévody Karla Augusta, který přivezl v v roce 1824 předky dnešních výmarských ohařů ze zemí koruny sv.Václava (tj. z Čech!). Psy vynikajících loveckých vlastností poznal při své cestě do lázní v Teplicích na Moravě. Při honech na panství knížete Esterhazyho Auersperga byl zaujat jejich výkony i inteligencí, a tak jich několik nakoupil a odvezl domů do Výmaru, kde je nadále šlechtil a jejich potomky rozdával myslivcům. Tuto teorii vyslovil jako první německý kynolog Emil Ilgner v roce 1921 a přejímá jí většina dalších autorů. (Ilgner výmarské ohaře popisuje jako bílého s žemlově žlutými plotnami, nosem vysoko vyklenutým, mírně převislými pysky, se silnými čelistmi - dle svědectví starého myslivce z Durynska).

FOTO: Původní snímek hradu Hartnberg v Čechách, kde podle Ilgnera vévoda August Auersperka poznal VO a odkud je přivezl na svůj dvůr

Tuto teorii se snažil prověřit a původ výmarského ohaře z Čech doložit historickými důkazy i český kynolog a jeden z prvních poválečných chovatelů výmarských ohařů MUDr. Jan Fiala. Podle archivních dokumentů se mu podařilo zjistit, že Karel August v roce 1924 v Čechách skutečně pobýval, bohužel zmínka o psech se v jeho korespondenci nedochovala a z německé strany nebyl pochopitelný zájem o hledání historických dokumentů, které by dokládaly tuto teorii.
Slovenský historik a chovatel výmarských ohařů M. Púčik sice nevyvrací možný původ výmarského ohaře ze dvora Auersperků, popírá ale existenci osoby (jinými autory často uváděné) knížete Esterházyho Auersperga. Pro lovecké účely se výmarský ohař na území dnešní ČR využívá již od roku 1910. Psi byli ale v majetku cizí šlechty. Do plemenné knihy sestavené Karlem Podhajským byli zapsáni první 4 VO chovateli Richardu Tománkovi, který je považován za zakladatele chovu výmarských ohařů v Čechách.

FOTO: Richard Tománek

Ze zapsaných psů jsou 2 importy. (Psi přivezeni v roce 1922). V přesném roce dovozu psů se prameny rozcházejí, sám Tománek v jednomu z dopisů píše, že Arga přivezl až v roce 1924.

FOTO: Richard Tománek se svými psy von Lindblom

1924 Na výstavě v Olomouci bylo předvedeno již 6 výmaranů. Ve Stráži myslivosti se objevila první zpráva o výmarském ohaři – Argo v. Rundhof obdržel II. cenu na jarním zkoušení vloh nastávajících ohařů všestranných ve Znojmě (I. cena udělena nebyla). A dále zpráva v témž čísle o účasti Arga a Gerdy na výstavě psů v Brně.

1925 První souvislý článek o výmaranech u nás – Stráž myslivosti, III. ročník, autor: Richard Tománek.

19246 Zapsány první dva vrhy VO – chovná stanice z Baltu pana Richarda Tománka a vrh pana K. Matějů z Brna – Židenic, chovná stanice Bělá zapsány 2 vrhy – chovná stanice z Baltu a chovná stanice Něprov – chovatel J. Rittich, lesník z Kostelíka u Plzně.

19249 Do plemenné knihy byl zapsán pes importovaný statkářem Vl. Mitrovským z Dolní Rožínky.

1930 Na podzimních zkouškách vloh ohařů nastávajících získala fena pana R. Tománka Mucanda z Baltu čestnou cenu za nejlepší práci na vlečce.

19311934 zapisovány vrhy stanic Něprov a z Baltu z Vídně si nechává přivézt psa Asso von der Ruine Waasen Josef Svoboda z Chropyně. Pes musel být po cestě léčen zvěrolékařem na otravu alkoholem, protože jeho průvodce na cestě z Vídně se ho snažil zklidnit koňakem.

J. Svoboda o Assovi hovoří jako o svém nejlepším psu, který byl výborný na dohledávky zvěře vysoké i drobné, výborný aportér (často když ulovil králika, poslal psa s úlovkem domů k manželce, takže po návratu z lesa už na něj čekala králičí pečeně. Přestože se mu ve vsi mnohdy lidé snažili kořist sebrat, vždy donesl králíka až domů). Josef Svoboda byl dlouholetým chovatelem psů a rozhodčím z výkonu.

FOTO: Josef Svoboda (vpravo) a psi z jeho chovatelské stanice - Boří

1937 zapsán vrh dalšího chovatele Dr. Hanse Friesse. Další chovatelé VO: Josef Svoboda, T.Podstazsky a R. Tománek.
VOK se v té době choval ve 3 samostatných krevních liniích. Jednou z nich je linie našich domácích psů vedená od r.1922 a pokračující psem Adarem z Domášovských lesů. Psi této linie podávali lepší výkony při práci v lese, v poli byli poněkud pomalejší a hledání měli kratší.

1942 - 1945 Zapsány 2 vrhy Josefa Vavrucha z Kojetína, chov. st. Obora

FOTO: Průkaz původu z roku 1947

50. léta Po roce 1945 byl jedním z prvních chovatelů VO v ČR Koloman Slimák z Nového Mesta nad Váhom (chovná stanice Z Povážia) a MUDr. Jan Fiala z Jindřichova Hradce. Při poválečné obnově chovu pomáhá i R. Knoll (jeho první čistokrevný pes byl VO), baron Bornemiscz a Robert Jakoubek .
MUDr. Jan Fiala z Jindřichova Hradce patří mezi první poválečné chovatele VO a zakladatele klubu.

FOTO: Jan Fiala

První výmarské ohaře získal od lesního Stanislava Kulandy ve Starém Sedle (dnes Orlík nad Vltavou). Dále se mu podařilo získat další 2 feny a 1 sedmiletého psa, se kterým udělal zkoušky. Přivezl také z Rakouska prvního VOD. Byla to fena Bessy vom Burgholz.

FOTO: Bessy vom Burgholz, ve stáří 4 měsíce

Fenu předvedl na PZ a výstavě, čímž se stala chovnou. Fenu pak odkoupil pan Řanda a Bessy v roce 1966 (po krytí v Rakousku) položila základ jeho chovné stanice Z Vlčnavských břehů. Tato stanice patří mezi naše nejúspěšnější v chovu dlouhosrstých výmaranů. Bylo v ní odchováno 66 dlouhosrstých štěňat. Jedním z velmi úspěšných chovných psů, který vzešel z této stanice byl Billy z Vlčnavských břehů, který obdržel na mezinárodní výstavě v Brně rezervní CACIB a titul klubového vítěze roku 1968. Na klubových všestranných zkouškách získal v roce 1970 I. cenu.

FOTO: Billy z Vlčnavských břehů

Jeho potomkem byl další velmi úspěšný pes Cit z Vlčnavských břehů. Výmarských ohařů bylo u nás málo, a tak byl chov přičleněn ke klubu ohařů krátkosrstých.

1952 Na svodu psů krátkosrstých ohařů v Praze (20.1.) vytyčil R. Knoll jako hlavní bod chovatelského úsilí založení spolku a zajištění importu. Důraz kladl i na absolvování všech kynologických podniků.

1954 Koloman Slimák z Rakouska dovezl (výměnou za maďarské ohaře) od chovatele Alberta Bornemisze (předseda Klubu chovatelů výmarských ohařů v Rakousku) pár VO - psa Murkla v.d.Alten Eiche a fenku Monika.v.d. Haraska. Tento pár je možné považovat za zakladatele poválečného chovu VO v ČR. I předtím zde bylo chováno několik VO například Aja Sýkora, Senta Palánek, Alan z Bažantnice. Bylo po nich ale velmi málo potomků a tito nebyli dále využíváni v chovu.
Koloman Slimák o těchto psech píše: „Murkel exteriérovo nevynikal. Hlavu mal dosť hranatů s príliš výrazným stopom. Bol aj v zadku strmejší. Bol 61 – 62 cm výšky. Zato však vynikal v práci. Ostrý na škodlivú zver. Hlasitý na stope. V poli dostatočně rýchly s veľmi dobrým nosom. Hlasitý bol nielen na stope, ale vydával aj na pofarbenej stope vedený na remeni.“

FOTO: Murckel von den Alten Eiche

„Monika bola exteriérovo výborná, s krásnou hlavou, bezchybnej kostry s výraznou striebristou farbou. Výška 65 cm. V hľadaní bola pomalšia, povahy jemnejšej a vo výkone nedosahovala úrovne Murkela.“

FOTO: Monika von den Haraska

S Murkelem absolvoval Dr. Fiala jarní a podzimní zkoušky, další majitel pak na Slovensku zkoušky všestranné. První vrh tito psi dali 23.3.1955 v chovatelské stanici z Karpát, která patřila Kynologickému středisku, v jehož čele stál právě Koloman Slimák. Potomstvo se osvědčilo jak v exteriéru, tak ve výkonu. Později byli dovezeni ještě psi Artur v Schöneggerwald, Questor v.d. Haraska, Yes v.d. Wastelhutte

1959 Zájem o plemeno roste. Byla založena samostatná skupina VO při klubu
chovatelů Krátkosrstých ohařů. Členové výboru skupiny počali s registrací výmarských ohařů a v brzké době se jim podařilo podchytit asi 150 majitelů. Poradcem chovu byl MUDr. Jan Fiala pro Čechy a Moravu a pro Slovensko Koloman Slimák. Jednatelem byl Josef Moravec.

FOTO: Josef Moravec s Hankou z Karpát

1960 Koloman Slimák píše v časopise Myslivost článek o výmarských ohařích. Upozorňuje především na jeho vrozenou vlastnost sledovat stopu, hlasitost na stopě, vrozené přinášení, ostrost (i na člověka), naprostou ovladatelnost a poslušnost. Uvádí, že je to pes vhodný i pro začátečníky. „Dobře zapracovaný výmaran dohledá každou zvěř.“ V české plemenné knize bylo zapsáno 39 štěňat ze 7 vrhů a 1 štěně výmarského ohaře dlouhosrstého. Tilly - Blanka od Kunratické skály vedená Dr. Janem Fialou zvítězila na mistrovství Šumavy v Českých Budějovicích.

FOTO: Blanka - vítěz Mistrovství Šumavy

Zájem o plemeno stále roste. Vrcholí snahy o založení samostatného klubu. Ve dvou vrzích CHS z Povážia se vyskytla hrubosrstá štěňata. Byla to spojení:
Flora z Karpát x Artur v Schöneggerwald, Alma od Dunaje x Yes v. Wastlhütte 40. výročí založení KCHVO v Rakousku. Na zkouškách pořádaných při této příležitosti v Kremsu byl předveden poprvé v zahraničí VO z českého chovu - Citra z Povážia vedená Robertem Jakoubkem. Tato dvojice zkoušky vyhrála.

FOTO: Robert Jakoubek s Citrou z Povážia

MKP v Poděbradech úspěšně absolvoval Dalan od Kunratické skály vedený Jiřím Vojtíškem. Obsadili celkově 4. místo ve II. ceně.

FOTO: Dalan od Kunratické skály

V chovu působí 10 psů a 33 fen krátkosrstých, 1 fena dlouhosrstá a 10 výmarských ohařů hrubosrstých. V časopise pro chov a výcvik Kynologie vyšel článek od dr. Fialy informující o plemeni a jeho chovu u nás. Článek informující o výmarském ohaři vyšel také v Myslivosti.

1965 Robert Jakoubek přivezl od rakouského chovatele a rozhodčího Josefa Hegera psa Ulf von der Murwitz – pes ve stáří 3,5 let měl pouze JZ. Jakoubek s ním během 3 měsíců složil LZ, PZ a VZ. Na mezinárodní výstavě v Praze získal CACIB (jeden z prvních pro VO). Pes vynikal rychlostí, vytrvalostí, dobrým nosem i prací ve vodě.

FOTO: Ulf v.d. Murwitz

Dále Karel Kubec přivezl z Německa psa Bube vom Zehnthof. Oba psi vnesli do našeho chovu výborné vlastnosti.
Foto: Bube vom Zehnthof

VOK se tedy v té době choval ve 3 samostatných krevních liniích – 2 vedené importovanými psy a třetí byla linie našich domácích psů vedená od r. 1922 a pokračující psem Adarem z Domášovských lesů. Psi této linie podávali lepší výkony při práci v lese, v poli byli poněkud pomalejší a hledání měli kratší.

1966 21.12. byl založen v Praze v hotelu Meteor Klub chovatelů VO
Zakládající členové KCHVO: Robert Jakoubek, Vojtěch Krupa, Zdeněk Řanda, Stanislav Kára, Josef Najman, Josef Josef, Pavel Lazar, prof. Mohamed Ali Šilhavý, Jiří Vojtíšek, Stanislav Sýkora, Jan Sikora, Karel Paul.

První výbor KCHVO:
Předseda: Robert Jakoubek
Místopředseda: Josef Najman
Jednatel: Vojtěch Krupa
Hlavní poradce chovu: Josef Josef
Poradce chovu pro Slovensko: Antonín Krchávek
Ekonom: Zdeněk Řanda
Matrikář: Karel Paul
Členové výboru: Stanislav Kára, Sikora Jan, Sýkora Stanislav, prof. Mohamed Ali Šilhavý,
Náhradníci: Jiří Vojtíšek, MUDr.Jan Fiala, Chvapil Václav, Pavel Lazar

FOTO: Robert Jakoubek zakládající člen a první předseda KCHVO ČR

Již na ustavující schůzi KCHVO bylo rozhodnuto zpřísnění chovných podmínek – psi musí absolvovat mimo PZ i LZ nebo VZ.

Další diskuse na ustavující schůzi klubu se vedly o tom, zda chovat pouze VOK nebo rozšířit dlouhosrstou a zachovat hrubosrstou variantu. Klub se rozhodl chovat odděleně všechny 3 varianty srsti. Pokud bude nutno, je možné přikřížit do dlouhosrstých VOK, štěňata ale budou vždy vedena jako VOD. Jedince hrubosrsté vést zvlášť a nekřížit je s VOK. Rovněž krátká varianta srsti bude nadále chována jako čistá.

FOTO: Bessy z Karpát - hrubosrstý VO

Bylo rozhodnuto, že podmínkou k uchovnění psa je absolvování klubových všestranných zkoušek.

V Jihočeské pravdě je uveřejněn článek o MUDr. Janu Fialovi a jeho úsilí osvětlit původ výmarského ohaře – konkrétně teorii o původu z Čech

1968Na PZ bylo předvedeno 65 výmarských ohařů (z toho 2 VOD a jeden hrubosrstý). 5 psů na zkouškách obstálo. Na VZ byl předveden 1 VO ve III. ceně

1969 První klubové všestranné zkoušky v Bílém Újezdě, zvítězil pes Bube vom Zehnthof, vůdce Karel Kubec z Jahodova. Pan Kurt Schneider z Německa věnoval klubu 2 šestiměsíční štěňata - psíky VOK. Z Rakouska byly z chovu pana Vinopola dovezeny dvě dlouhosrsté feny. Cat vom Grand Village pak dala ve spojení s různými psy několik vrhů. Štěňata z těchto vrhů se uplatňují v dalším chovu. Od roku 1965 bylo do plemenné knihy zapsáno asi 400 štěňat (průměrně 100 štěňat ročně). V tomto roce bylo na výstavách předvedeno 60 VO a na PZ 69 VO. Na VZ předvedeno 10 psů – 3x I. cena, 3x III. cena. 4 neobstáli.

FOTO: První klubové všestranné zkoušky

FOTO: Titulní strana Zpravodaje z roku 1969

1970 Druhé klubové všestranné zkoušky – vítězí ing. Pavel Vyhlídal s Brixem z Chrbova. Konference KCHVO, poradce chovu Vojtěch Krupa. Pes Bube vom Zenhnthof se zúčastnil MKP v Litoměřicích a uspěl ve III. ceně. Psa vedl Karel Kubec. Na PZ předvedeno 68 VO. Chov VO je veden na principu chovných linií

1971 - Třetí klubové všestranné zkoušky vyhrál Boj z Opolan s vůdcem Janem Czechem. Byl vydán první klubový odznak. Na PZ předvedeno 55 VO. Klub má 300 členů.

1972 První klubové PZ v Třebíči. Bylo předvedeno 39 psů. Zvítězil Chrudoš Tvrdý s fenou Cindarella v. Will. Kromě VOK a VOD bylo v tomto roce pod hlavičkou KCHVO chováno 12 fen a 1 pes hrubosrstý. Na PZ bylo předvedeno 82 výmarských ohařů.
1973 Klubová konference a Ročenka k 5. výročí založení KCHVO.
Velký úspěch feny Aida z Pocínovické samoty vedené Václavem Terzlem – na MKP v Novém Mestě nad Váhom obsadili 4. místo – I. cena, 371 bodů a byla oceněna i za nejlepší práci v poli.

1974 50. výročí KCHVO v Rakousku. Vítězem zkoušek se stala (CACIT) česká fena Aida z Pocínovické samoty vůdce V. Terzla.. Rudolf Konšel s fenkou Cida Nestor skončili ve III.ceně.

1975 Na MRK byli předvedeni 2 výmarští ohaři. Pes vůdce Vojtíška obsadil 3. místo (II. cena, 362 bodů). Poradcem chovu se stal ing. Miroslav Hůlka.

19276 10. výročí založení klubu. Klubová soutěž se měla konat v Bílém Újezdě. Týden před zkouškami zde však byl hlášen výskyt vztekliny a soutěž musela být narychlo přesunuta o 50 km do Hořic v Podkrkonoší. Soutěže se účastnilo 8 psů z ČR, 3 z Německa a 2 z Rakouska. Vítězem se stala Asta z Konšelova dvora vůdce a chovatele Rudolfa Konšela.

1977 V letech 1966 – 1977 bylo na PZ ročně předvedeno průměrně 73 VO.
Pes Astor z Lištína je cvičen jako služební pes. Absolvoval ZVV 1 a byl připravován i na obranářské a stopařské zkoušky. Psa vedla Hana Boldysová.
.
1978 Konference klubu, předseda Ing. Hůlka, místopředseda Mausch, jednatel Jakoubek, poradce chovu Masaryk, ekonom Hanuš, matrikář Strnadová, výcvikář Josef, tisk referent Tvrdý. Revizor klubu Řanda. Byla ustavena tříčlenná chovatelská, výcviková a redakční rada. Klub má koncem roku již 452 členů.

1979 V letech 1975 – 1979 bylo každý rok předvedeno průměrně 18 psů na JZ. Bylo odchováno více než 100 štěňat.

1980 Na MRK se nominovala fena Ada z Farniska s 381 body, vůdce Stanislav Křemen. Byla ustanovena chovatelská a výcviková rada klubu.

1981 15. výročí založení KCHVO. 26. – 27.9. Klubová soutěž – všestranné zkoušky v Prostějově. Soutěže se zúčastnilo 14 VO, z toho 6 dlouhosrstých. 4 vůdci se psy byli z Německa a 2 z Rakouska. Vítězí fena z chovu vůdce Rudolfa Konšela - Gera z Konšelova dvora. Přestože organizaci opět zkomplikovala veterinární opatření – zákaz konání zkoušek v původně plánovaných honitbách z důvodu výskytu vztekliny, byla nakonec organizace i výkony psů vysoce hodnoceny. Po prvním dnu zkoušek proběhla slavnostní členská schůze za účasti hostů ze zahraničí.

FOTO: Diplom 15. výročí

1982 Na MRK předvedeni 2 výmarští ohaři. Fred z Konšelova dvora vedený Josefem Krbečkem skončil ve 2. ceně (269 bodů) a nominoval se na MKP, kde získal 403 bodů a III. cenu, do které ho odsunula známka 1 ze šoulačky. Pes byl vyhodnocen za nejlepší práci na vodě.
Klub má k 31.12. 381 členů. Členové klubu jsou svoláváni ve 2 členských schůzích pro Moravu a Čechy. V tomto roce je v klubu evidováno 52 majitelů chovných fen a 14 psů VO. Bylo hlášeno 11 vrhů, ze kterých bylo chovateli ponecháno 61 štěňat (z 87 narozených). Výstav se účastnilo 31 VO, bylo zadáno 14x výborná a 17x VD. Na PZ bylo předvedeno 37 VO.

1983 Konference klubu, výbor se nemění: předseda ing. Miroslav Hůlka, jednatel Robert Jakoubek, místopředseda Oto Mausch, ekonom Vladimír Hanuš, poradce chovu Ferdinand Masaryk, matrikářka Eva Strnadová, výcvikář Josef Josef, tiskový referent Josef Daněk.

1984 Klubové zkoušky v Kremsu při příležitosti 60. výročí KCHVO v Rakousku - dlouhosrstá výmaračka Dája od Jalovčí stráně vedená Zdeňkem Pilařem obsadila 4. místo v I. ceně a byla oceněna za nejlepší práci na vodě. První klubová výstava VO v Břeclavi. Bylo předvedeno 13 psů a 19 fen.

FOTO: První klubová výstava Břeclav

Na všech výstavách v rámci ČR bylo předvedeno 57 VO, což bylo zatím nejvíce v historii klubu. Na ZV předvedeno 16 VO, na PZ 47 VOK a 17 VOD, na LZ 5 VO, na MRK a MKP vedl Zdeněk Pilař dlouhosrstou fenu Dája od Jalovčí stráně. MRK – II. cena 400 bodů, MRK 425 bodů, III. cena (liška – ohrádka 1). Pro zlepšení kvality dlouhosrstého výmarského ohaře bylo rozhodnuto o mezivarietním křížení VOK a VOD u vybraných psů a fen. Bylo schváleno FCI. III. klubová všestranná soutěž v Letech. Zvítězil pes vůdce ze SRN. Klubový vítěz je Ira z Konšelova dvora vedená Lubomírem Lacinou. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 psů, z toho 10 psů ze zahraničí – NSR, NDR, Rakouska.
Výmarský ohař se začíná úspěšně uplatňovat i mimo myslivost. Do služeb policie byli zakoupeni první výmarští ohaři Cyr a Cit z Velenovského boru (M: Zita Nestor, O: Brid z Jizerska) z chovatelské stanice Antonína Kočího z Nezamyslic. Ve stopařské práci předčili do té doby převážně využívané německé ovčáky. Ve stáří 22 měsíců vypracovávali stopy staré 5 hodin i v extrémních podmínkách.Tyto schopnosti výmarských ohařů potvrdil i další pes Eso z Javorové aleje (M: Exa Nestor, O: Castor v. Zuckermantel) z chovatelské stanice Františka Krejčího, který byl pro policii zakoupen o 3 roky později.
V tomto roce bylo na PZ předvedeno 70 výmarských ohařů. Bylo vrženo 157 štěňat VOK z 20 vrhů (ponecháno 99) a 31 VOD ze 4 vrhů (ponecháno 16). Klubová výstava v Buchlovicích. Bylo předvedeno 44 psů. Psy posuzoval F. Masaryk, feny ing. Hůlka.

FOTO: Klubová výstava Buchlovice 1987

V klubové soutěži v Broumově (SZVP a ZO) zvítězil Borek z Hobšovského mlýna vedený Václavem Kuškou.

FOTO: Vítěz klubové soutěže Borek z Hobšovského mlýna vedený Václavem Kuškou

V chovu působí 11 psů VOK a 5 psů VOD. Konference KCHVO. Klubová soutěž – PZ+ZO v Bílém Újezdě, vítězí pes ze SRN. Klubový vítěz Charka od Štikova vedená L. Mackem. Na 3. Klubové výstavě v Havlíčkově Brodě bylo předvedeno 35 výmarských ohařů. Účast členů KCHVO na všestranných zkouškách v Rakousku.

FOTO: Robert Jakoubek na VZ v Rakousku I. 1989. První zleva Pavel Fedorko, Jakoubek a Vasil Fedorko.

Mimořádná konference KCHVO - výrazné změny ve výboru. Klubová soutěž (LZ a SZVP) v Krupařovicích. Soutěže se zúčastnilo12 psů, z toho 1 z Německa a 1 z Rakouska. Vítězí pes z Rakouska. Klubový vítěz Gary Kajka – vůdce Pavel Fedorko. Byly navázány první porevoluční kontakty se zahraničím. Člen klubu pan Černoš pomohl při prvních jednáních s KCH v Rakousku. Mezi kluby se začaly pravidelně vyměňovat zpravodaje. Zkoušek z výkonu se toho roku účastnilo celkem 44 VO, z toho pouze 3 neobstáli.

Na klubové speciální výstavě v Prostějově bylo posouzeno 37 psů. Nejhezčím psem výstavy byla Dyna z Loun ing. Karla Raita.
V září se v Bílém Újezdě konaly všestranné klubové zkoušky, kterých se zúčastnilo 15 psů, z toho 3 ze SRN a 2 z Rakouska. Klubový vítěz Gary Kajka s vůdcem Pavlem Fedorkem zároveň získal i ocenění za nejlepší práci na vodě.

Klubová soutěž SZVP a LZ v Pršticích. Zúčastnilo se 12 psů, z toho 2 ze SRN. Vítěz Gary Kajka vedený Pavlem Fedorkem. Byly připraveny nové stanovy klubu. Vítězem klubové soutěže opět Gary Kajka vedený P. Fedorkem.

1994 Klubová soutěž se konala v Zálužanech. Zvítězil zahraniční účastník.
Mezinárodních všestranných zkoušek u příležitosti 70. výročí založení Klubu výmarských ohařů v Rakousku se zúčastnil Pavel Fedorko se psem Vir z Hajnice. Protože 18 měsíců starý Vir nesplnil věkový limit pro všestranné zkoušky, který byl v Rakousku 24 měs., mohl absolvovat pouze PZ (I. cena) a SZVP (III. cena).

1995 Po rozdělení Československa vznikl v říjnu samostatný Klub chovatelů VO na Slovensku.
Klubová soutěž - LZ a SZVP se koná Dolních Bojanovicích za účastí psů z Německa a Rakouska. Vítězem se stal Ajax z Altova dvora vedený Janem Peričkou.
Klubová výstava v Prostějově – 35 VOK a 4 VOD.
Navázána spolupráce s klubem chovatelů VO v Německu.

1996 30. výročí založení KCHVO. Ke Klubovým všestranným zkouškám nastoupilo 11 psů ve Velké Bíteši. Zvítězila Veta z Hajnice s vůdcem Jiřím Pavlíkem. Klubová výstava se konala v Prostějově. Bylo předvedeno 25 VOK a 16 VOD.

1997 Klubová výstava v Hrádku u Nechanic. Vystaveni 4 VOD a 22 VOK.
Na klubovou soutěž v Bzenci nastoupilo 12 psů. Vítězem se stala Asta z Kuňské obůrky vedená ing. Hrochem.
Členové klubu se aktivně účastní oslav 100. výročí založení klubu VO v Německu - jako rozhodčí předseda klubu F. Masaryk, na všestranných zkouškách Jan Perička s VOK Arturem ze Šatavy. Na výstavě mezi VOD zvítězila fena z českého chovu Chanel Anisok z chovu Jitky Kosinové.

FOTO: Delegace ČR Výmar

MRK a MKP v Litomyšli absolvoval Pavel Fedorko se psem Vir z Hajnice. Stali se také vítězi klubové soutěže v Plumlově.

FOTO: Pavel Fedorko s Virem na MKP

Na jarních svodech bylo předvedeno 83 výmarských ohařů.
Vítězové klubové výstavy v Prostějově byli Bon z Postupických lesů (majitel J. Chudlářský) a fena Doly z Altova dvora (majitel Vlastimil Alt)
1999 Na oslavách 75. výročí založení KCHVO v Rakousku obsadili na VZ vůdci z ČR Pavel a Vasil Fedorkovi 2. a 8. místo. Mezi prvními osmi psy byli 4 z českého chovu. Jako rozhodčí se VZ zúčastnili F. Masaryk a František Krejčí.

FOTO: Oslavy 75. výročí založení KCHVO v Rakousku - delegace ČR 4. zprava předseda F. Masaryk

Na výstavě, která se v rámci oslav konala na zámku Rosenburg zvítězila mezi fenami VOK Nora z Javorové aleje z chovu Františka Krejčího, v majetku Josefa Kosiny a mezi VOD Sita Anisok Pavla Dobrovolného z chovu Jitky Kosinové.

FOTO: P. Dobrovolný se Sitou Anisok a Jitka Kosinová s Norou z Javorové aleje

V Brodu nad Dyjí se koná první výcvikový tábor pro začínající majitele VO. Tábor byl zaměřen na metodiku výcviku psa na PZ. Vedli jej manželé Jitka a Josef Kosinovi a František Krejčí, který byl v té době výcvikářem klubu. Tábora se zúčastnilo 41 osob s 16 výmarskými ohaři a 2 maďarští ohaři. Honitbu pro výcvik tak jako i v následujících letech bezplatně zapůjčilo MS Sinaj Brod nad Dyjí. Akce se od tohoto roku koná každoročně a spojuje úsilí cvičitelské s příjemně prožitou dovolenou se psem v rekreační oblasti Mušovských jezer, v kraji dobrého vína.
Klubová soutěž (SZVP a LZ) se konala v Dolních Bojanovicích. Zvítězil Pavel Fedorko se psem Argo z Líšeňských lesů.
Klubová výstava se konala ve Struhařově u Benešova. Nejkrásnějším psem výstavy se stala fena Bára od Kanclíře Jiřího Hurycha.
2000 V březnu proběhla klubová konference. Krátce před jejím konáním 25.3. nečekaně zemřel ve věku 60 let předseda a poradce chovu Ferdinand Masaryk. Předsedou klubu byl zvolen MUDr. František Nahodil, poradcem chovu František Krejčí.
II. ročník výcvikových dnů v Brodu nad Dyjí. Zúčastnilo se 32 psů a 60 osob (vůdci s rodinnými příslušníky).
V chovu působí 13 psů a 17 fen VOD.
Klubová soutěž SZVP a LZ se konala ve Mšeci. Vítězí Miroslav Amler se psem Egon z Kněžího háje.

FOTO: Egon z Kněžího háje s vůdcem M. AMLEREM

2001 Na členských schůzích v Benešově a Prostějově bylo odhlasováno, že se budou konat každý rok dvě výstavy výmarských ohařů – Klubová a Speciální. Podmínky chovnosti byly rozšířeny o povinné absolvování jedné z těchto výstav. Klub má v tomto jubilejním roce kolem 500 členů. Zájem o plemeno roste.
Na jarních svodech bylo v tomto roce předvedeno 131 krátkosrstých výmarských ohařů. Na podzimních zkouškách bylo předvedeno 99 výmarských ohařů.
13.9. - 16.9. Telč – oslavy 35. výročí založení KCHVO. Součástí oslav byla klubová soutěž - všestranné zkoušky ohařů, které se konaly jako I. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka se zadáváním titulů CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT, lesní zkoušky a Klubová výstava. Zkoušek se zúčastnilo 53 vůdců se psy, na výstavu bylo přihlášeno 219 výmaranů (z toho 32 VOD). Akce byla zahájena slavnostním průvodem vůdců se psy na Telčském náměstí.

FOTO: Telč 2001 oslavy 35. výročí založení klubu - slavnostní zahájení na telčském náměstí

Součástí oslav byl i bohatý kulturní program – slavnostní koncert, prohlídka loveckého hradu Roštejn, Zelený večer, ohňostroj. Vítězem MRJ se stal švýcarský vůdce Ulrich Bartsch se psem Arto vom Nollenwald , 486 bodů. 2. místo Lubomír Lacina s Borem ze Šelešovských strání , 483 bodů. 3. místo MVDr. Jaroslav Šonka se psem ze své stanice – Prim z Dančí paseky, 478 bodů.
Klubovým vítězem výstavy se stal slovenský pes Hasso z Adrianinho dvora majitele PhDr. Miloslava Púčika.
Nejkrásnějším dlouhosrstým výmaranem byl Artuš z Korunova dola Jana Vávry.

FOTO: Vítěz výstavy Hasso z Adrianinho dvora

III. výcvikový tábor v Brodu nad Dyjí. Zúčastnilo se 27 psů.
Adresa klubu byla přeregistrována z Prostějova na adresu ČMKJ.

2002 Od 1.7.2002 platí nový standard plemene, vydaný zemí původu SRN.
Klubová soutěž – SZVP a LZ se konala v Okříškách za účasti 9 výmarských ohařů, z toho 2 ze Slovenska. Zvítězila Bára z Líšeňských lesů vedená Pavlem Fedorkem.
4. ročník výcvikového tábora – 29 psů a 50 osob.
Na Klubovou výstavu v Jemništi bylo přihlášeno 88 výmarských ohařů. Speciální výstava se konala v Prostějově.

2003 Na Speciální výstavě v Benešově bylo předvedeno 71 a na Klubové ve Slavkově 67 výmarských ohařů
5. ročník výcvikového tábora v Brodu nad Dyjí. Zúčastnilo se ho 43 psů.
Podmínky pro získání bronzového vůdcovského odznaku splnili: Hubert Kreps, Jan Chudlářský, Radek Černý, Tomáš Walner, Jiří Pavlík, Václav Kuška.
Klubové podzimní zkoušky a SZVP se konaly v Klatovech. Vítězem se stal Petr Patočka s fenou Jessy z Adrianinho dvora.

FOTO: Petr Patočka a Jessy z Adrianinho dvora

2004 V chovu působí 53 chovných psů a 83 chovných fen.
Byl vydán tištěný soubor klubových norem.
Klubových LZ a SZVP v Kutné Hoře se zúčastnilo 11 psů. Vítězem byl Baron od Jituše vedený Vlastimilem Cintlem.
6. ročník výcvikového tábora v Brodu nad Dyjí.
Na členské schůzi byly předány vůdcovské odznaky: bronzový – Václav Kosina, bronzový, stříbrný a zlatý Pavel Fedorko.
Oslav 80. výročí založení klubu výmarských ohařů v Rakousku se zúčastnili i chovatelé z Čech. VZ se zúčastnil Milan Kazda, který se psem Edy v. Gstettenhof obsadil 5. místo ve III. ceně.

FOTO: Milan Kazda a Edy

Jedním z rozhodčích na VZ byl i poradce chovu KCHVO František Krejčí. Klubové výstavy se zúčastnilo 6 psů a fen z ČR a všichni byli hodnoceni známkou výborná. Ve třídě pracovní – psi zvítězil Car od Kbelnické skály Tomáše Šestáka. Celkově se na prvních místech umístili psi, kteří měli v I., II.. a III. genealogické linii české předky

FOTO: Milan Kazda s Edym, T. Šesták s Carem od Kbelnické skály

Na Klubovou výstavu v Benešově bylo přihlášeno 100 psů a na Speciální výstavu v Bratčicích u Brna bylo přihlášeno 71 psů.

2005 Proběhla klubová konference v Hlinsku, na které byl zvolen nový devítičlenný výbor KCHVO a tříčlenná dozorčí komise. Předsedou klubu se opět stal MUDr. František Nahodil. Poradcem chovu pro VOK je František Krejčí, pro VOD ing. Martina Čechová.
V tomto roce začala pracovat chovatelská rada, jejímiž členy jsou oba poradci chovu, předseda KCHVO a dále František Kaplan (rozhodčí z exteriéru), MVDr. Jaroslav Šonka, MVDr. Jana Kočová, Milan Kazda. Odborným konzultantem chovatelské rady je ing. Jaromír Dostál, DrSc.
Byly rozšířeny podmínky pro získání chovnosti – obě plemena výmarského ohaře musí absolvovat výběr do chovu před tříčlennou komisí složenou ze zástupců chovatelské rady. V prvním roce tyto výběry do chovu absolvovalo 110 výmarských ohařů (neprošlo 17, tj. 7 %). Zprovoznění oficiálních internetových stránek KCHVO www.weimaraner-club.cz
7. ročník výcvikového tábora v Brodu nad Dyjí - zúčastnilo se 77 přátel výmarských ohařů s 55 psy.
Proběhla klubová výstava v Bratčicích (83 psů) a Speciální výstava v Benešově (96 psů).

FOTO: 2005 KV Benešov 2001

FOTO: 2005 KV Benešov 2001
Klubová soutěž (SZVP a LZ) se konala v Klatovech. Zvítězil pes Erik z Žehuňské doliny vedený Františkem Lonským.

FOTO: Erik z Žehuňské doliny a František Lonský

2006 Poprvé se konala pouze jedna členská schůze ve Štokách u Jihlavy. Vlastní schůzi předcházelo přednáškové dopoledne věnované posuzování exteriéru, zdravotní problematice a elektronickým výcvikovým pomůckám. Po schůzi se konal společenský večer s tancem a tombolou.
Vůdcovské odznaky: bronzový – Zdeněk Svoboda, bronzový a stříbrný – Milan Kazda, bronzový a stříbrný - ing. Pavel Vyhlídal.
Na speciální výstavu psů do Lysé nad Labem se přihlásilo 121 psů (12 VOD a 109 VOK). Vítězkou výstavy se stala krátkosrstá fena Artemis ze Slezských lesů majitelky Gabriely Navrátilové

V Brodu nad Dyjí se konal 8. ročník výcvikového tábora za účasti 36 výmarských ohařů.

Ve dnech 14. - 17.9.2006 proběhly v historické Telči oslavy 40. výročí založení KCHVO ČR. Součástí oslav byl především II. Memoriál Roberta Jakoubka – všestranné zkoušky I. a II. Těchto zkoušek se zúčastnilo celkem 35 výmarských ohařů (31 VOK a 4 VOD). Zkoušek se zúčastnilo 6 zahraničních vůdců (3 A, 1 N, 1 DU, 1 SK). Rovněž mezi rozhodčími byli zástupci ze zahraničí (PL, A, D,). Vítězem II. MRJ se stal Milan Kazda s tříletou fenou VOK Fatimou z Žehuňské doliny (489 bodů, CACT, nejlepší práce v lese).

FOTO: Vítěz MRJ M. Kazda přebírá cenu od Ivo Jakoubka (syna R. Jakoubka)

Zároveň proběhly dvoje zkoušky podzimní se zadáváním titulů CACT. Těchto zkoušek se účastnilo 27 výmarských ohařů.
Oslavy završila klubová výstava v zámeckém parku, na kterou se přihlásilo 144 psů
(29 VOD a 115 VOK). Vítězem výstavy se stal dlouhosrstý pes Cyrus z Korunova dola majitelky Lenky Mitrychové.

FOTO: Účastníky výstavy přijel pozdravit zakladatel poválečného chovu v ČR s chotí MUDr. Jan Fiala (4. zleva)

FOTO: Vítěz výstavy Cyrus z Korunova dola

Výmarský ohař měl v tomto roce opět po delší době svého zástupce na MRK a MKP. Vítěz MRJ Milan Kazda s Fatimou z Žehuňské doliny úspěšně absolvoval MRK ( 470 bodů, II. cena, nejlepší práce v poli) a následně i MKP ( 424 bodů, III. cena).

FOTO: MRK - Milan Kazda a Fatina z Žehuňské doliny

Plemeno se úspěšně prezentovalo i na poli služebního výcviku a členka klubu Eva Vošmiková. Obsadila s fenou VOK Vanda Anisok I. místo v Bohemia Cupu – výběrovém závodě na mistrovství světa záchranářských psů.

Podmínky pro získání bronzového vůdcovského odznaku splnil Karel Dostalík.

V chovu působí 19 psů a 23 fen VOD. Narodilo se 44 štěňat (ponecháno 34)VOD.
VOK: 198 fen a 54 psů. Z 56 vrhů se narodilo 453 štěňat. Odchováno bylo 350 štěňat.

V chovu působí 183 krátkosrstých fen a 63 psů. Bylo vrženo 539 štěňat (odchováno 452).

Dlouhosrstí: 21 fen a 20 psů. V roce 2007 zapsány 4 vrhy VOD.
Novým výcvikářem klubu se stal Pavel Fedorko.
Podmínky pro získání stříbrného vůdcovského odznaku splnil Václav Dražný. Bronzový získal Jaroslav Šonka a Simona Medřická.
Dle zprávy výcvikáře bylo na zkouškách předvedeno 228 výmaranů. Nejvíce na PZ - 109 ( I. cena: 79, II.cena : 10, III. cena: 10). 25 VO úspěšně absolvovalo všestranné zkoušky.
Klubová soutěž – LZ a SZVP se konala v Zašovicích u Okříšek. Vítězem se stal pes Nero od Štikova vedený Věrou Kleinovou. Podzimní zkoušky ve Vracově vyhrála fena Bora ze Skřivolánů v majetku Marty Odložilové, čímž završily velmi úspěšný rok, protože Bora byla i vítězkou podzimní Klubové výstavy na Bouzově. Vůdkyně – ženy si vedly velmi dobře i na dalších zkouškách. V historicky prvních Klubových barvářský zkouškách ve Štokách u Jihlavy zvítězila Karin z Farniska vedená ing. Máslovou. Všech 14 přihlášených psů zkoušky úspěšně absolvovalo a výkony výmarských ohařů na 12 hodin staré pobarvené stopě hodnotil tým rozhodčích velmi kladně.
Dvě vůdkyně Simona Marková s fenou Citty od Červenického potoka a Tereza Švarcová s Dianou ze Sulického dvora se nominovaly na Memoriál Richarda Knolla.
Rovněž výstavní sezóna tohoto roku byla úspěšná – na Speciální výstavu 5.5. v Hluboké nad Vltavou se přihlásilo 132 výmarských ohařů (z toho 17 bylo dlouhosrstých). Vítězkou výstavy se stala fena VOD třídy pracovní Era z Korunova dola (chovatelka ing. Čechová, majitel ing. Sedláček). Podzimní klubová výstava se odehrála rovněž ve velmi hezkém prostředí – v podhradí Bouzova. Účast: 84 výmarských ohařů krátkosrstých, 16 dlouhosrstých. Na této výstavě se poprvé odehrála soutěž mladých vystavovatelů, kterou velmi citlivě posuzovala ing. Košťálová. Vítězství chovatelské skupiny VOD z Korunova dola ing. Čechové je důkazem vzrůstající úrovně chovu dlouhosrstých výmaranů.
Rok 2007 přinesl chovatelům ještě jednu novinku – byl zpracován a zveřejněn katalog všech chovných psů VOK. V dalším roce byl doplněn i katalog dlouhosrstých.

Začátek roku přinesl smutnou zprávu o úmrtí dvou zakládajících členů klubu. MUDr. Jana Fialy (92 let) a Mohameda Ali Šilhavého (90 let).

První setkání členů KCHVO se v tomto roce odehrálo ve Štokách u Jihlavy na členské schůzi. Část členské základny na této schůzi dala najevo svou nespokojenost s prací některých členů výboru. Výboru byla vyslovena nedůvěra a členská schůze svolala na září mimořádnou členskou schůzi a konferenci, jejímž hlavním úkolem bylo zvolit nový výbor.
I přes složitou situaci ve výboru a celém klubu se podařilo zajistit a proběhly všechny klubem naplánované akce.
Dne 20. dubna 2008 proběhlo v Nepřevázce u Mladé Boleslavi Mistrovství světa výmarských ohařů v Jarním Field Trialu solo o CACT a CACIT. Šlo o poslední soutěž v sérii Týdne pro kontinentální ohaře, který v tomto místě a okolních honitbách pořádala Komise pro kontinentální ohaře FCI, ČMKU, ČMKJ a Klub krátkosrstých ohařů Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMMJ OMS Mladá Boleslav. Bylo předvedeno 6 výmarských ohařů.

FOTO: MS VO Mladá Boleslav

Nabodovat se podařilo Citty od Červenického potoka vůdkyně Simony Markové. Hodnoceni Velmi dobrý a jediný titul Mistr světa v celotýdenním maratonu (MS NKO, ČF, kontinentální ohaři , VO a Czech open).
Zkoušky vloh se konaly 11.5. ve výborně zazvěřené honitbě Oseček, kde mohli psi prokázat kontakt s pernatou i srstnatou. Z 11 přihlášených psů zkoušky úspěšně absolvovalo 9. Nejlépe si vedla fenka Aischa Hunting Mind vedená Milanem Nemčekem.
23. 8. LZ v Okříškách: nastoupilo 12 psů. Uspělo 9 psů v I. ceně a jeden v ceně III.Vítězí zkušený vůdce a dlouholetý člen KCHVO ing. Vyhlídal se psem Ogar od Štikova.

FOTO: Vítěz LZ zkoušek ing. Vyhlídal

Všestranné zkoušky 20. a 21.9. ve Vracově. Nastoupilo 14 psů, uspělo 9 – 7 v I. ceně, 1 ve II. ceně. a jeden ve III. ceně. Vítězem se stal Harvy od Červenického potoka, vůdce František Lonský, 491 bodů, CACT. Podzimní zkoušky 4.10.2008 v Dlažově byly koncertem výmarácké pracovitosti. Na zkoušky nastoupilo 13 psů, jeden odstoupil a zbývajících 12 dokončilo zkoušky v I. ceně. Vítězí MVDr. Jaroslav Šonka se psem ze svého chovu Zir z Dančí paseky – 298 bodů, CACT.

FOTO: Vítěz PZ, CACT - Zir z Dančí paseky - vůdce a majitel Jaroslav Šonka

2009 Speciální výstava se konala 10.5.2009 v Lysé nad Labem. Přihlášeno bylo 135 psů, z toho 22 VOD). Vítězem je VOD Cyrus z Korunova dola Bc. Lenky Mitrychové.
Klubová výstava 13.9.2009 v Telči – přihlášeno 110 psů (10 VOD). Vítězem výstavy se stala VOK Ešír ze Vtelenských strání Bc. Simony Medřické.
13.9.2008 se konala v Telči mimořádná členská schůze.
Byl zvolen nový výbor klubu:
Předseda – ing. Martin Koči
Místopředsada - JUDr. Jaroslav Daněk
Jednatel – ing. Špaček
Hlavní poradce chovu a poradce pro VOK – MVDr. Jaroslav Šonka
Poradce chovu pro VOD – MVDr. Ladislav Čech
Matrikář – Václav Kuška
Výcvikář – Milan Kazda
Ekonom – Kateřina Jirková
Tiskový referent – MVDr. Jana Kočová
Členové: František Krejčí, Radek Černý
3 členky KCHVO Simona Marková s Citty od Červenického potoka, Hana Juráškové s Fergie Noves a Tereza Švarcová s Dianou ze Sulického dvora se dostaly do užšího výběru 36 psů a zúčastnily se nominační zkoušky pro účast na Memoriálu Richarda Knolla. H. Jurášková a S. Marková tuto zkoušku úspěšně dokončily a postoupily mezi 20 účastníků MRK. Oběma se podařilo probojovat na soutěž nejvyšší – Memoriál Karla Podhájského. H. Jurášková bohužel skončila soutěž při neúspěšné vlečce s liškou. Simona a Citty bojovaly až do úspěšného finále a MKP dokončily ve III. ceně.

FOTO: Citty od Červenického potoka a Simona Marková

Nový výbor navázal na osvědčenou tradici společných členských schůzí ve Štokách u Jihlavy. Dopolední přednáška o Etologii psů přednesená Bc. Tichou osvětlila nejen mnohé z chování psů, ale také to, proč mají takový význam osvědčené metodiky výchovy a výcviku, které ze znalosti etologických zákonů vychází. Odpolední jednání schůze muselo být odloženo, protože nás čekalo poslední smutné rozloučení s přítelem Františkem Krejčím, který zesnul 7.3. František Krejčí byl členem KCHVO od roku 1972 . V minulosti zastával funkci výcvikáře a po smrti F. Masaryka až do loňského září funkci hlavního poradce chovu. Byl majitelem CHS z Javorové aleje.

Členská schůze schválila nové stanovy KCHVO.
Výbor kooptoval za Františka Krejčího nového člena výboru Jakuba
Navrátila. Z důvodu vysokého počtu psů hlásících se na výstavy výbor
KCHVO rozhodl, že převezme novou funkci výstavního referenta
(doposud výstavy zajišťoval tiskový referent).
9.5.2009 - Speciální výstava KCHVO, obora Volský žlab. Přihlášeno bylo 146 psů (29 VOD). Posuzovali rozhodčí : ing. Dostál, ing. Fialová, P. Buba a V. Koldinský. Vítězem se stala17 měsíční fenka Asikkala Steel – Crazy Dog z chovu Jiřího Šrámka v majetku ing. Simony Medřické. Cenu pro exteriérově nejlepšího dlouhosrstého jedince (BOB) přisoudili rozhodčí dvouletému Impovi z Korunova dola z chovu ing. Čechové majitele MUDr. Jiřího Hnátka. Výbor klubu a chovatelská rada rozhodli, že součástí jarních výstav KCHVO se stanou přehlídky chovných psů, aby měli možnost představit se především nově uchovnění psi, ale také předvést a připomenout se i psi v chovu působící již delší čas (ti mají možnost společné prezentace se svými potomky účastnícími se dané výstavy). Ve Volském žlabu tuto možnost využilo 7 dlouhosrstých a 17 krátkosrstých chovných psů, kteří tak byli jedním z nesporných důkazů stoupající kvality českého chovu.
18.7. - Klubové SZVP v MS Bučice - Rožďalovice. 8 dobře připravených výmarských ohařů prokázalo vynikající vlohy pro vodní práci a všichni absolvovali zkoušky v I. ceně. Vítězkou se s plným počtem bodů stala Annie Monvi Salvia vedená Janou Píchovou, druhé místo Denny od Plasoku s vůdcem Jiřím Plačkem a třetí místo obsadil Alan od Potoka Kačáku pod vedením Zdeňka Veleby.
Třetí srpnový týden patřil již tradičnímu a stále více oblíbenému Výcvikovému táboru KCHVO. Již podesáté se sešli s výcvikem začínající i pokročilejší majitelé mladých výmarských ohařů v Brodu nad Dyjí. V letošním roce bylo přihlášeno a výcvik absolvovalo více než 50 psů. Tábor vedla ing. Martina Čechová a další cvičitelé z řad členů klubu.
12.9.2009 - Klubová výstava ve Vracově u Kyjova Na tuto výstavu bylo přihlášeno 89 psů (z toho 15 dlouhosrstých). Klubovým vítězem se stal výmarský ohař dlouhosrstý Bára z Šafranice, ocenění vítěz plemene VOK obdržela Gazella in Grey Sirius Nova. Výstavu posuzovali rozhodčí Luděk Müller a ing. Petr Klaška a MVDr. František Šimek. Paní rozhodčí Zdenka Jílková přijala pozvání a posoudila soutěž Mladý vystavovatel, do které se přihlásilo 9 dětí se svými výmarskými kamarády.

FOTO: Klubová výstava Vracov září 2009

Výběry do chovu prošlo v tomto roce 99 psů.

19. a 20.9. 2009 v honitbě MS Dúbrava Vracov proběhly Klubové všestranné zkoušky. Přihlásilo se na ně 17 psů a v sobotu před sbor rozhodčích nastoupilo 12 psů VOK a 1 VOD. S výjimkou jednoho psa, jehož vůdce odstoupil ze zkoušek hned v sobotu ráno při první disciplíně, 12 psů úspěšně prošlo oba dva dny v poli, na vodě a v lese. 6 psů absolvovalo zkoušky v první ceně, 5 v ceně druhé a 1 ve třetí. Nejlépe si vedl VOK Jim z Krokočínských lesů vedený Zdeňkem Valským – I. cena, 490 bodů, CACT. Získal i ocenění za nejlepší práci v poli a na barvě (veden jako hlasič). Na druhém místě se umístil VOK Aron Monvi Salvia vedený Jaromírem Gratclem – I. cena, 479 bodů, res. CACT a ocenění za nejlepší práci na vodě. Třetí místo obsadila fena VOK Aranka z Rozkošného vršku s vůdkyní Janou Kočovou – I. cena, 479 bodů. Ocenění za nejlepší práci v lese (plný počet bodů z lesních disciplín a precizní práce oznamovače na barvě) si odnesl pes Hary z Javorové aleje vedený Janem Peričkou.

FOTO: Vítěz všestranných zkoušek Jim z Krokočínských lesů, vůdce Zdeněk Valský

Zpracovala: MVDr. Jana Kočová

Tímto bych ráda poděkovala MVDr. Janě Kočové za zpracování článku pro KCHVO a povolení publikovat tento článek.

https://www.weimaraner-club.cz/kronika_vo.html