Podmínky chovnosti

Více najdete https://www.weimaraner-club.cz/chov.html "Pravidla pro chov KCHVO"

            

    Všichni VOK i VOD, žádající o uchovnění,  musí být plnochrupí s nůžkovým skusem, musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení věku 15 měsíců projít výběrem do chovu, prováděným komisí chovatelské rady. Výběry do chovu  se provádí vždy při klubové nebo speciální výstavě.

                Importovaní jedinci musí být před zařazením do chovu rentgenologicky vyšetřeni na dysplazii kyčelních kloubů (DKK). Zařazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetření nejhůře B/B .

 

 

Dále musí splňovat:

 

 

 

Ocenění na Klubové 

nebo 

speciální výstavě KCHVO

 

Hodnocení na zkouškách

Krátkosrstí

PES

výborný/velmi dobrý

PZ I.c +

 LZ nebo VZ v jakékoli ceně

FENA

výborná/velmi dobrá

PZ I.c

Dlouhosrstí

 

PES

výborný/velmi dobrý

Ověření vloh

FENA

výborná/velmi dobrá

Ověření vloh

 

 

Ověření vloh VOD

 

Disciplína

Limitní známka

Hledání

 

 

systém

3

rychlost

2

vytrvalost

3

Chování po výstřelu 

3

Vystavování 

3

Nos 

3

 

 

Tyto disciplíny mohou být splněny na  ZV,PZ,VZ nebo na samostatně organizovaném klubovém ověření vloh.

 

POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ

 

MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci chovu (VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Čechovi )

 

1) originál a oboustrannou kopii průkazu původu(PP)

2) doklad o zaplacení členských příspěvků

3) fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji

4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popř.    

    doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)

5) kopie !!! posudku z klubové, či speciální výstavy

6) u importů kopii výsledku vyšetření na DKK

 

Poradce chovu označí originál PP razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem a odešle ho na Plemennou knihu ČMKJ. Po obdržení originálu PP s razítkem „Chovný pes“ z plemenné knihy, zašle majitel chovného psa VOK kopii takto označeného PP  poradci  chovu pro VOK (Dr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro VOD (Dr. Čech).Až po obdržení takto označené kopie PP budou poradci chovu psy doporučovat ke krytí.

 

Žádám majitele psů i fen, žádajících o potvrzení splnění chovných podmínek, aby překontrolovali vždy před odesláním originálu PP správnost a čitelnost své adresy uvedené na druhé straně PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy, resp. poradci chovu PP psa či feny zasílat zpět!

 

 

POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ FENY : majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci  chovu (VOK – Dr. Šonkovi, VODDr. Čechovi ):

 

1) originál PP

2) oboustrannou kopii PP

3) doklad o zaplacení členských příspěvků

4) kopie!!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek 

    (popř.doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)

5) kopie!!! posudku z klubové či speciální výstavy

6) u importů kopii výsledku vyšetření na DKK                

   

Poradce chovu po překontrolování dokladů označí originál PP feny razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem a zašle zpět majiteli. Originál PP feny k označení „Chovná fena“ zasílá majitel na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat této feny.

 

Více najdete https://www.weimaraner-club.cz/chov.html "Pravidla pro chov KCHVO"