Tricks - Do More with Your Dog

Tuto stránku přidáváme sice až nyní v roce 2013, ale přiznávám, že už od malinka mě panička učí různým trikům. Proč? Jednoduchá odpověď, baví mě to a je to druh zábavy, kdy musím trošku přemýšlet a děláme s paničkou něco společně.

Jako pomocníka máme tři knížky od Kyry Sundance a se zbytkem nám dopomáhala a dopomáhá Pavla Klučková, kterou jsme Vám již představily na stránce agility.

Pro zábavu jsme započaly plnit podmínky "Trick Dog title":

 

Title Designations:
  NTD: Novice Trick Dog halftime shows CTDI: Certified Trick Dog Instructor
  ITD: Intermediate Trick Dog   ATDI: Associate Trick Dog Instructor
  ATD: Advanced Trick Dog      
  ETD: Expert Trick Dog      
  TDCH: Trick Dog Champion      
  AST: All-Star Team      

V tuto chvíli máme splněno a vlastníme Title NT=Novice Trick Dog a rozpracovaný máme ITD=Intermediate Trick Dog a ATD=Advance Trick Dog. Rády bychom se tento rok dostaly úroveň ETD=Expert Trick Dog. Triky mají tu výhodu, že i za špatného počasí se dají cvičit doma a je při nich spousta legrace.

Navíc většina triků je vlastně základní průpravou pro Dog Dancing, kterým jsme nahradily v tuto chvíli Agility, i když ne úplně, občas si chceme zadovádět a prohánět se tunely a skákat přes překážky mě stále baví. Minulý rok jsme Agility využívaly jako přípravu na mrštnost, obratnost a vnímání jedna druhé a zlepšení fyzické kondice. Byly k tomu ovšem lepší podmínky, neboť bylo k dispozici šapitó, v němž se dalo cvičit za jakéhokoliv počasí. Letos tato možnost není, proto naše soustředění na prohlubování vztahu a vzájemného porozumění je vloženo do Dog Dancingu. Moje panička v minulosti tancovala, tak jí to vůbec nevadí a baví jí to stejně jako mně.

Tuto stránku se chystáme doplnit fotografiemi různých triků a dalších zajímavostí.

Dog Dancing

Jak již bylo řečeno výše většina triků je vlastně základní průpravou pro Dog Dancing, kterým jsme nahradily v tuto chvíli Agility, i když ne úplně, občas si chceme zadovádět a prohánět se tunely a skákat přes překážky mě stále baví. Minulý rok jsme Agility využívaly jako přípravu na mrštnost, obratnost a vnímání jedna druhé a zlepšení fyzické kondice. Byly k tomu ovšem lepší podmínky, neboť bylo k dispozici šapitó, v němž se dalo cvičit za jakého koliv počasí. Letos tato možnost není, proto naše soustředění na prohlubování vztahu a vzájemného porozumění je vloženo do Dog Dancingu. Moje panička v minulosti tancovala, tak jí to vůbec nevadí a baví jí to stejně jako mně.

Pár základních poznatků a všeobecné seznámení s Dog Dancingem více najdete na stránkách www.dogdancingclubcr.cz/ 

Dog Dancing je uznávaný kynologický sport, kde pes/fena pod vedením psovoda provádí nacvičené/naučené cviky do rytmu nebo přesněji v rytmu hudebního doprovodu. Sestavou se myslí připravený výstup psa s psovodem na hudbu. Divize jsou vlastně rozdělením sestav dle stylu - Musical Dressage, Heelwork to Music, Freestyle, Dances with Dog. V DD máte na výběr ze zkoušek ze všech 4 divizí či ze dvou druhů závodů v divizi Freestyle a Heelwork to Music ve dvou výkonnostních kategoriích Beginners=začátečníci a Advanced=pokročilí.

Minimální věk psa pro stupeň 1 je 10 měsíců, pro ostatní stupně 12 měsíců. Časové limity zkoušek:

  • Stupeň 1: 45 – 75 sekund
  • Stupeň 2: 2 – 3 minuty
  • Stupeň 3: 3 – 6 minut

 

 

My se vrhly na přípravu na zkoušky, nejsme úplně soutěživé a nás baví se učit něčemu novému. Pro začátek jsme si vybraly dvě divize Freestyle a Dances with Dog. Na první úrovni je sestava velmi krátká 75 sec max.

Postupové zkoušky Divize F - Freestyle 

F1 - práce tlapek (1 prvek minimálně o 4 pohybech střídavě levou a pravou packou ve volně blízké pozici), otočky (2 prvky minimálně 4 otočky provedené souvisle za sebou, přičemž na každou stranu musí být provedeny minimálně 2 otočky, zařazeny do sestavy musí být dvakrát), slalom (1 prvek minimálně 8 kroků psovoda, kdy pes se proplétá mezi jeho nohama směrem vpřed), póza (2 prvky, kdy pes drží určitou nezměněnou pozici těla po dobu min 4 dob a to dvakrát v sestavě, pokaždé se musí jednat o pozici jinou), obcházení (1 prvek kdy pes obchází či obíhá psovoda ve volné blízké pozici v délce min jednoho uzavřeného kruhu), couvání (1 prvek kdy pes couvá minn 4 psovodoy kroky vzdálen libovolně od psovoda), choreografie (2 prvky jsou hodnoceny a to načasování a dobré využití taneční plochy, tedy zda-li rytmus vybrané hudby odpovídá rychlosti a rytmu pohybu psa a zda-li je využit celý taneční prostor)

Postupové zkoušky Divize D - Dances With Dogs

D1 - kroková sekvence 1.rytmu (2 prvky), kroková sekvence 2.rytmu (2 prvky), kroková sekvence 3.rytmu (2 prvky), všechny krokové sekvence musí být minimálně 2x8 dob a musí se lišit, cviky z 1.stupně divize MD, HtM nebo F (4 prvky z toho 3 musí být prováděny behem krokových sekvencí a jeden prvek mimo krokovou sekvenci vždy v plném rozsahu), synchronizované pohyby (2 prvky minimálně na 8 dob, kdy pes a psovod předvádí synchronizovaný pohyb, který se po celou dobu nemění a takto musí být předveden dvakrát v sestavě, může být předveden paralelně, zrcadlově či za sebou př. otočky, práce tlapek či společné výskoky), choreografie (1 prvek hodnoceno je využití tanečního prostoru).

Tak to vidíte, lehké jsme si to zrozna nevybraly a to jsou jen první stupně. Uvidíme jak nám to půjde a půjde-li to tak bychom chtěly v těchto divizích dosáhnout všech třech stupňů a získat si tituly MoD F = Master of Dogdancing divize Freestyle a Mod DwD = Master of Dogdancing divize Dance with Dogs. V časech budoucích pak bude i možnost zkusit třeba získat titul MoD 1 = Master of Dogdancing 1. stupně složením zkoušek všech čtyř divizí v úrovni prvního stupně. No nepředbíhejme a nechme se překvapit co budoucnost přinese :)