Zkoušky 2014

Rok 2014 měl být úplně původně naším rokem, kdy jsme si konečně měly užívat toho, co jsme se společně naučily. Plány se trošku změnily a přizpůsobily naší druhé fence a tak tento rok Angie beru na zkoušky jen symbolicky, abychom trávily co nejvíce času spolu.
V květnu jsme se zúčastnily Nominací na MRK 2014 a jsme rády, že jsme vůbec startovat mohly. Každá fena je jiná, některá je neklidná před háráním, jiná při něm, některé po něm. Angie patří do té první skupiny. Naší účasti ale nelitujeme, byl to nádherný pocit se svojí první fenou startovat na takovéto soutěži a děkuji Zuzce a Viktorovi Veselým, že mě na ně doprovodily.
Místo Memoriálu Richarda Knolla jsme uskutečnily nácvik pro Fréu na Memoriál J.Michálka a to účastí na Memoriálu Luďka Hejného, který mile překvapil prvním titulem CACT pro Angie, jež si tím začala šampiona práce. Měla jsem z ní obrovskou radost a hodně pomohla Freunce, je prostě báječná.
Doplnily jsme i poslední zkoušku v I.ceně a to Barvářskou ve čtyřkách, i přes nepřízeň počasí. Barvy byly nakapány v sobotu v 17:00 hodin a celou noc pršelo.